Stefan SottiauxStefan Sottiaux

Stefan Sottiaux (partner) heeft meer dan twintig jaar ervaring als advocaat publiekrecht. Hij specialiseert zich in het administratief en grondwettelijk recht, het recht van de mensenrechten en het discriminatierecht.

Hij treedt dan ook geregeld op voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Daarnaast voerde hij reeds verschillende burgerrechtelijke gedingen, onder meer inzake overheidsaansprakelijkheid, overheidsopdrachten, ambtenarenrecht, onderwijsrecht en de antidiscriminatiewetgeving. Hij beschikt ook over een ruime expertise in het adviseren van beleidsmakers en het redigeren van wetgeving.

Stefan Sottiaux is bachelor in de wijsbegeerte (UA), doctor in de rechten (UA) en Master of Laws (University of Oxford). Tevens was hij onder meer als Visiting Fellow verbonden aan de Harvard Law School. Van 2001 tot 2011 was hij, eerst als advocaat en vervolgens als of counsel, verbonden aan het advocatenkantoor Stibbe te Brussel. Vandaag doceert hij Staats- en Bestuursrecht en Discrimination Law aan de KU Leuven en is hij (mede-)coördinator van het Universitair Centrum voor Discriminatie- en Diversiteitsrecht. Hij publiceerde verschillende boeken en artikels in het domein van het grondwettelijk recht, de mensenrechten en het discriminatierecht.

Demos Publoc Law - Stefan Sottiaux

Ontmoet ons team

We stellen graag ons team van ervaren advocaten aan u voor.

Joos Roets
Joos Roets
Partner
Meer info
Elke Cloots
Elke Cloots
Counsel
Meer info
Stefan Sottiaux
Stefan Sottiaux
Partner
Meer info
Claire Buggenhoudt
Claire Buggenhoudt
Senior medewerker
Meer info
Timothy Roes
Timothy Roes
Junior medewerker
Meer info
Demos Public Law - Honoraria

Honoraria

Een transparant en eerlijk beleid

Onze doelstelling is een honorarium te hanteren dat billijk, redelijk en naar tevredenheid van de cliënt is. Aangezien onze tijd en expertise de kern vormen van onze dienstverlening, wordt ons ereloon in beginsel berekend volgens een vast uurtarief.

Naast het uurtarief zijn er de administratieve kosten. Deze omvatten de algemene kosten voor de werking van het kantoor en de specifieke kosten voor de behandeling van het dossier (kopiëren, faxen, portkosten, enz.). De administratieve kosten worden forfaitair begroot op 6 % van het ereloon.

Vanaf 1 januari 2014 zijn de in België gevestigde advocatenkantoren BTW-plichtig. Vanaf deze datum dient aan de totale ereloonstaat BTW te worden toegevoegd, en dit overeenkomstig het wettelijk tarief.

Om de kosten in de hand te houden, maken we bij de aanvang steeds duidelijke afspraken over het ereloon en de kosten.

Demos Public Law - Contact

Contact

Demos Public Law
Oostenstraat 38 bus 201
B-2018 Antwerpen
T. +32 3 281 79 28
F. +32 3 281 75 29

Elke Cloots
+32 478 33 13 91 / elke.cloots@demospubliclaw.be

Joos Roets
+32 479 06 97 17 / joos.roets@demospubliclaw.be

Stefan Sottiaux
+32 496 10 28 44 / stefan.sottiaux@demospubliclaw.be

KBO-BTW: BE0842.133.016
Kantoorrekening: BE63 6300 2489 4808
Derdenrekening: BE86 6303 2090 4250

Linkedin - Demos Public & European Law