Demos Public LawBestuurlijke organisatie en verzelfstandiging

De ‘openbare dienst’ is allesbehalve een monolithisch begrip. Een efficiënte en performante beleidsuitvoering vergt niet zelden diverse vormen van deconcentratie, interne verzelfstandiging, territoriale decentralisatie en dienstgewijze decentralisatie.

De advocaten van Demos werden reeds betrokken bij de oprichting van verschillende federale, Vlaamse en Brusselse overheidsdiensten, agentschappen en adviesorganen.

Zo kunt u onder meer bij Demos terecht voor:

  • de redactie en legistieke screening van ontwerpen van wetten, decreten en ordonnanties tot oprichting van agentschappen
  • de redactie en legistieke screening van machtigingswetten en machtigingsdecreten
  • het onderhandelen, opstellen en screenen van beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten
  • advies inzake de toewijzing van personeel, goederen en fondsen aan zelfstandige entiteiten
  • advies inzake bestuurlijk toezicht op verzelfstandigde agentschappen
  • advies over interne controle en interne audit
  • advies over de implementatie van het decreet betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector en de benoeming en aanstelling van bestuurders

Contact

+32 3 281 79 28

Demos Public Law
Oostenstraat 38 bus 201
B-2018 Antwerpen

Demos Public Law - Honoraria

Honoraria

Een transparant en eerlijk beleid

Onze doelstelling is een honorarium te hanteren dat billijk, redelijk en naar tevredenheid van de cliënt is. Aangezien onze tijd en expertise de kern vormen van onze dienstverlening, wordt ons ereloon in beginsel berekend volgens een vast uurtarief.

Naast het uurtarief zijn er de administratieve kosten. Deze omvatten de algemene kosten voor de werking van het kantoor en de specifieke kosten voor de behandeling van het dossier (kopiëren, faxen, portkosten, enz.). De administratieve kosten worden forfaitair begroot op 6 % van het ereloon.

Vanaf 1 januari 2014 zijn de in België gevestigde advocatenkantoren BTW-plichtig. Vanaf deze datum dient aan de totale ereloonstaat BTW te worden toegevoegd, en dit overeenkomstig het wettelijk tarief.

Om de kosten in de hand te houden, maken we bij de aanvang steeds duidelijke afspraken over het ereloon en de kosten.

Demos Public Law - Contact

Contact

Demos Public Law
Oostenstraat 38 bus 201
B-2018 Antwerpen
T. +32 3 281 79 28
F. +32 3 281 75 29

Elke Cloots
+32 478 33 13 91 / elke.cloots@demospubliclaw.be

Joos Roets
+32 479 06 97 17 / joos.roets@demospubliclaw.be

Stefan Sottiaux
+32 496 10 28 44 / stefan.sottiaux@demospubliclaw.be

KBO-BTW: BE0842.133.016
Kantoorrekening: BE63 6300 2489 4808
Derdenrekening: BE86 6303 2090 4250

Linkedin - Demos Public & European Law