Demos Public LawStaatssteun

Staatssteunrecht is één van de hoekstenen van het hedendaagse EU-recht. Het Europeesrechtelijk verbod op staatssteun speelt immers een essentiële rol in de uitbouw van een eengemaakte Europese markt.

Voor overheden is het van uiterst groot belang om perfect ingelicht te zijn over de precieze contouren van dat verbod. Wanneer zij een bepaalde organisatie of een bepaald initiatief een steuntje in de rug willen geven, of het nu is in de media, in de culturele sector, in de bedrijfswereld of nog in een andere branche, dan kan het Europees staatssteunverbod immers stokken in de wielen steken. Zeker nu staatssteun vooraf moet worden aangemeld bij de Europese Commissie én er zware sancties staan op inbreuken, is een excellente juridische dienstverlening op dit punt cruciaal. Hiervoor bent u bij Demos aan het juiste adres.

Bij Demos kunt onder meer terecht voor:

  • adviesverlening over de toelaatbaarheid van voorgenomen steunmaatregelen
  • juridische bijstand in de communicatie met de Europese Commissie in het kader van aanmeldingsprocedures
  • vertegenwoordiging in procedures voor de nationale en Europese rechterlijke instellingen

Contact

+32 3 281 79 28

Demos Public Law
Oostenstraat 38 bus 201
B-2018 Antwerpen

Demos Public Law - Honoraria

Honoraria

Een transparant en eerlijk beleid

Onze doelstelling is een honorarium te hanteren dat billijk, redelijk en naar tevredenheid van de cliënt is. Aangezien onze tijd en expertise de kern vormen van onze dienstverlening, wordt ons ereloon in beginsel berekend volgens een vast uurtarief.

Naast het uurtarief zijn er de administratieve kosten. Deze omvatten de algemene kosten voor de werking van het kantoor en de specifieke kosten voor de behandeling van het dossier (kopiëren, faxen, portkosten, enz.). De administratieve kosten worden forfaitair begroot op 6 % van het ereloon.

Vanaf 1 januari 2014 zijn de in België gevestigde advocatenkantoren BTW-plichtig. Vanaf deze datum dient aan de totale ereloonstaat BTW te worden toegevoegd, en dit overeenkomstig het wettelijk tarief.

Om de kosten in de hand te houden, maken we bij de aanvang steeds duidelijke afspraken over het ereloon en de kosten.

Demos Public Law - Contact

Contact

Demos Public Law
Oostenstraat 38 bus 201
B-2018 Antwerpen
T. +32 3 281 79 28
F. +32 3 281 75 29

Elke Cloots
+32 478 33 13 91 / elke.cloots@demospubliclaw.be

Joos Roets
+32 479 06 97 17 / joos.roets@demospubliclaw.be

Stefan Sottiaux
+32 496 10 28 44 / stefan.sottiaux@demospubliclaw.be

KBO-BTW: BE0842.133.016
Kantoorrekening: BE63 6300 2489 4808
Derdenrekening: BE86 6303 2090 4250

Linkedin - Demos Public & European Law