Demos Public LawDiscriminatierecht

Het discriminatierecht werkt door in alle domeinen van het recht. Het toepassingsgebied van de Europese richtlijnen en de nationale en regionale antidiscriminatiewetten en -decreten is groot: gaande van tewerkstellingen over het aanbod van goederen en diensten tot het onderwijs. Daarenboven introduceerde de wetgever een aantal bijzondere procedurele en bewijsrechtelijke technieken, zoals de stakingsvordering, de verschuiving van de bewijslast en de forfaitaire schadevergoeding. De advocaten van Demos zijn dé experts in deze complexe materie. Zij waren betrokken bij het opstellen van de huidige regelgeving en traden op in verschillende baanbrekende zaken.

Demos heeft onder meer ervaring in:

  • de redactie van wetgeving en beleidsdocumenten
  • adviesverlening en juridische ondersteuning in alle domeinen van het discriminatierecht
  • procedures inzake leeftijdsdiscriminatie in de arbeidscontext
  • procedures inzake discriminatie op grond van godsdiensten levensbeschouwing in het onderwijs en in de toegang tot diensten
  • procedures en adviesverlening inzake redelijke aanpassingen voor personen met een handicap
  • procedures en adviesverlening inzake geslachtsdiscriminatie

Contact

+32 3 281 79 28

Demos Public Law
Oostenstraat 38 bus 201
B-2018 Antwerpen

Demos Public Law - Honoraria

Honoraria

Een transparant en eerlijk beleid

Onze doelstelling is een honorarium te hanteren dat billijk, redelijk en naar tevredenheid van de cliënt is. Aangezien onze tijd en expertise de kern vormen van onze dienstverlening, wordt ons ereloon in beginsel berekend volgens een vast uurtarief.

Naast het uurtarief zijn er de administratieve kosten. Deze omvatten de algemene kosten voor de werking van het kantoor en de specifieke kosten voor de behandeling van het dossier (kopiëren, faxen, portkosten, enz.). De administratieve kosten worden forfaitair begroot op 6 % van het ereloon.

Vanaf 1 januari 2014 zijn de in België gevestigde advocatenkantoren BTW-plichtig. Vanaf deze datum dient aan de totale ereloonstaat BTW te worden toegevoegd, en dit overeenkomstig het wettelijk tarief.

Om de kosten in de hand te houden, maken we bij de aanvang steeds duidelijke afspraken over het ereloon en de kosten.

Demos Public Law - Contact

Contact

Demos Public Law
Oostenstraat 38 bus 201
B-2018 Antwerpen
T. +32 3 281 79 28
F. +32 3 281 75 29

Elke Cloots
+32 478 33 13 91 / elke.cloots@demospubliclaw.be

Joos Roets
+32 479 06 97 17 / joos.roets@demospubliclaw.be

Stefan Sottiaux
+32 496 10 28 44 / stefan.sottiaux@demospubliclaw.be

KBO-BTW: BE0842.133.016
Kantoorrekening: BE63 6300 2489 4808
Derdenrekening: BE86 6303 2090 4250

Linkedin - Demos Public & European Law