Demos Public LawMediarecht

Het medialandschap verandert in een razend tempo. De toenemende liberalisering van de markt en de onophoudelijke golf van nieuwe technologische ontwikkelingen confronteren de overheid, openbare en commerciële mediabedrijven, distributeurs en consumenten met allerlei nieuwe uitdagingen en juridische vragen.

Die uitdagingen en vragen zijn vaak erg complex. Mediarecht is immers bij uitstek een domein waarin regels uit verschillende rechtsordes samenkomen. Denken we maar aan het Vlaams mediadecreet, aan de federale en Europese regels inzake de bescherming van persoonsgegevens en van auteursrechten, aan de Europese regels inzake staatssteun, het vrij verkeer van diensten, de vrijheid van vestiging, de elektronische handel, enz.

De advocaten van Demos kunnen bogen op een rijke expertise in het bijstaan van allerlei spelers in het medialandschap, onder meer wat betreft:

De advocaten van Demos kunnen bogen op een rijke expertise in het bijstaan van allerlei spelers in het medialandschap, onder meer wat betreft:

  • de interpretatie en redactie van mediaregelgeving
  • procedures voor de Vlaamse Regulator voor de Media
  • procedures voor het Grondwettelijk Hof over mediawetgeving
  • de impact van Europese staatssteunregels op de subsidiëring van mediabedrijven
  • de impact van de Europese regels inzake vrij verkeer en inzake elektronische handel op nationale mediawetgeving

Contact

+32 3 281 79 28

Demos Public Law
Oostenstraat 38 bus 201
B-2018 Antwerpen

Demos Public Law - Honoraria

Honoraria

Een transparant en eerlijk beleid

Onze doelstelling is een honorarium te hanteren dat billijk, redelijk en naar tevredenheid van de cliënt is. Aangezien onze tijd en expertise de kern vormen van onze dienstverlening, wordt ons ereloon in beginsel berekend volgens een vast uurtarief.

Naast het uurtarief zijn er de administratieve kosten. Deze omvatten de algemene kosten voor de werking van het kantoor en de specifieke kosten voor de behandeling van het dossier (kopiëren, faxen, portkosten, enz.). De administratieve kosten worden forfaitair begroot op 6 % van het ereloon.

Vanaf 1 januari 2014 zijn de in België gevestigde advocatenkantoren BTW-plichtig. Vanaf deze datum dient aan de totale ereloonstaat BTW te worden toegevoegd, en dit overeenkomstig het wettelijk tarief.

Om de kosten in de hand te houden, maken we bij de aanvang steeds duidelijke afspraken over het ereloon en de kosten.

Demos Public Law - Contact

Contact

Demos Public Law
Oostenstraat 38 bus 201
B-2018 Antwerpen
T. +32 3 281 79 28
F. +32 3 281 75 29

Elke Cloots
+32 478 33 13 91 / elke.cloots@demospubliclaw.be

Joos Roets
+32 479 06 97 17 / joos.roets@demospubliclaw.be

Stefan Sottiaux
+32 496 10 28 44 / stefan.sottiaux@demospubliclaw.be

KBO-BTW: BE0842.133.016
Kantoorrekening: BE63 6300 2489 4808
Derdenrekening: BE86 6303 2090 4250

Linkedin - Demos Public & European Law