Demos Public LawPrivacy en gegevensbescherming

In de huidige digitale wereld rijzen steeds meer vragen over de bescherming van onze privacy en onze persoonsgegevens. Zeker sinds de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter gekend als de “GDPR”, vergen deze vragen een specifieke juridische expertise.

Bij Demos kunt u onder meer terecht voor juridische bijstand.

  • de rechten en plichten die voortvloeien uit de Europese en Belgische privacywetgeving;
  • de rechtsmiddelen die u kunt aanwenden om uw rechten af te dwingen (bv. een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en/of de Vlaamse Toezichtcommissie, een procedure voor de burgerlijke rechter, een strafklacht, …);
  • de verhouding tussen het recht op eerbiediging van het privéleven en andere grondrechten, zoals het recht op vrijheid van meningsuiting;
  • de bevoegdheidsverdeling inzake privacybescherming.

Contact

+32 3 281 79 28

Demos Public Law
Oostenstraat 38 bus 201
B-2018 Antwerpen

Demos Public Law - Honoraria

Honoraria

Een transparant en eerlijk beleid

Onze doelstelling is een honorarium te hanteren dat billijk, redelijk en naar tevredenheid van de cliënt is. Aangezien onze tijd en expertise de kern vormen van onze dienstverlening, wordt ons ereloon in beginsel berekend volgens een vast uurtarief.

Naast het uurtarief zijn er de administratieve kosten. Deze omvatten de algemene kosten voor de werking van het kantoor en de specifieke kosten voor de behandeling van het dossier (kopiëren, faxen, portkosten, enz.). De administratieve kosten worden forfaitair begroot op 6 % van het ereloon.

Vanaf 1 januari 2014 zijn de in België gevestigde advocatenkantoren BTW-plichtig. Vanaf deze datum dient aan de totale ereloonstaat BTW te worden toegevoegd, en dit overeenkomstig het wettelijk tarief.

Om de kosten in de hand te houden, maken we bij de aanvang steeds duidelijke afspraken over het ereloon en de kosten.

Demos Public Law - Contact

Contact

Demos Public Law
Oostenstraat 38 bus 201
B-2018 Antwerpen
T. +32 3 281 79 28
F. +32 3 281 75 29

Elke Cloots
+32 478 33 13 91 / elke.cloots@demospubliclaw.be

Joos Roets
+32 479 06 97 17 / joos.roets@demospubliclaw.be

Stefan Sottiaux
+32 496 10 28 44 / stefan.sottiaux@demospubliclaw.be

KBO-BTW: BE0842.133.016
Kantoorrekening: BE63 6300 2489 4808
Derdenrekening: BE86 6303 2090 4250

Linkedin - Demos Public & European Law