Demos Public LawEU-recht

Geen enkel rechtsdomein valt vandaag nog buiten de invloedssfeer van het Unierecht. Bij het uitstippelen van hun beleid is het dan ook van cruciaal belang dat nationale overheden zich er van bewust zijn dat zij steeds opereren binnen een Europees kader. Dat Europees kader kan nieuwe mogelijkheden scheppen, maar stelt ook grenzen aan de beleidsruimte van nationale overheden. Denken we maar aan de Europese regels inzake de vrijheid van verkeer en staatssteun.

Doordat de advocaten van Demos niet alleen het nationale maar ook het Europese publiekrecht uitstekend beheersen, zijn zij zeer goed geplaatst om zowel overheden als particulieren op dit punt te adviseren en bij te staan voor de bevoegde Europese en nationale instellingen. Onder meer in de volgende specifieke materies hebben zij de belangen van cliënten met Europeesrechtelijke vragen behartigd:

Daarnaast zijn de advocaten van Demos ook uiterst beslagen in de Europese regels inzake vrijheid van verkeer en inzake grondrechtenbescherming. Deze regels drukken hun stempel op een ontelbaar aantal nationale en regionale beleidsdomeinen, zoals sociaal beleid en taalbeleid. Demos heeft uitgebreide ervaring in het verlenen van juridische ondersteuning inzake de impact van deze Europese regels op het nationale recht, onder meer in procedures voor het Grondwettelijk Hof en het Hof van Justitie.

Contact

+32 3 281 79 28

Demos Public Law
Oostenstraat 38 bus 201
B-2018 Antwerpen

Demos Public Law - Honoraria

Honoraria

Een transparant en eerlijk beleid

Onze doelstelling is een honorarium te hanteren dat billijk, redelijk en naar tevredenheid van de cliënt is. Aangezien onze tijd en expertise de kern vormen van onze dienstverlening, wordt ons ereloon in beginsel berekend volgens een vast uurtarief.

Naast het uurtarief zijn er de administratieve kosten. Deze omvatten de algemene kosten voor de werking van het kantoor en de specifieke kosten voor de behandeling van het dossier (kopiëren, faxen, portkosten, enz.). De administratieve kosten worden forfaitair begroot op 6 % van het ereloon.

Vanaf 1 januari 2014 zijn de in België gevestigde advocatenkantoren BTW-plichtig. Vanaf deze datum dient aan de totale ereloonstaat BTW te worden toegevoegd, en dit overeenkomstig het wettelijk tarief.

Om de kosten in de hand te houden, maken we bij de aanvang steeds duidelijke afspraken over het ereloon en de kosten.

Demos Public Law - Contact

Contact

Demos Public Law
Oostenstraat 38 bus 201
B-2018 Antwerpen
T. +32 3 281 79 28
F. +32 3 281 75 29

Elke Cloots
+32 478 33 13 91 / elke.cloots@demospubliclaw.be

Joos Roets
+32 479 06 97 17 / joos.roets@demospubliclaw.be

Stefan Sottiaux
+32 496 10 28 44 / stefan.sottiaux@demospubliclaw.be

KBO-BTW: BE0842.133.016
Kantoorrekening: BE63 6300 2489 4808
Derdenrekening: BE86 6303 2090 4250

Linkedin - Demos Public & European Law