Demos Public LawMensenrechten

Het recht van de mensenrechten wordt steeds relevanter voor de rechtspraktijk. Naast het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is nu ook het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie bindend. Daarenboven werd recent een aantal specifieke internationale verdragen geratificeerd, waaronder het VN Verdrag over de Rechten van het Kind en het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Demos is een van de weinige kantoren dat in dit domein op een ruime expertise kan bogen.

Demos heeft onder meer ervaring in:

  • adviesverlening en juridische ondersteuning in alle domeinen van het recht van de mensenrechten
  • adviesverlening inzake de organisatie en de werking van nationale mensenrechtenorganen
  • procedures voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over, onder andere, het folterverbod en het recht op een eerlijk proces
  • procedures voor de nationale rechtscolleges over de vrijheid van meningsuiting, de godsdienstvrijheid, de verenigingsvrijheid, het recht op een eerlijk proces, het eigendomsrecht, het discriminatieverbod, etc.

Contact

+32 3 281 79 28

Demos Public Law
Oostenstraat 38 bus 201
B-2018 Antwerpen

Demos Public Law - Honoraria

Honoraria

Een transparant en eerlijk beleid

Onze doelstelling is een honorarium te hanteren dat billijk, redelijk en naar tevredenheid van de cliënt is. Aangezien onze tijd en expertise de kern vormen van onze dienstverlening, wordt ons ereloon in beginsel berekend volgens een vast uurtarief.

Naast het uurtarief zijn er de administratieve kosten. Deze omvatten de algemene kosten voor de werking van het kantoor en de specifieke kosten voor de behandeling van het dossier (kopiëren, faxen, portkosten, enz.). De administratieve kosten worden forfaitair begroot op 6 % van het ereloon.

Vanaf 1 januari 2014 zijn de in België gevestigde advocatenkantoren BTW-plichtig. Vanaf deze datum dient aan de totale ereloonstaat BTW te worden toegevoegd, en dit overeenkomstig het wettelijk tarief.

Om de kosten in de hand te houden, maken we bij de aanvang steeds duidelijke afspraken over het ereloon en de kosten.

Demos Public Law - Contact

Contact

Demos Public Law
Oostenstraat 38 bus 201
B-2018 Antwerpen
T. +32 3 281 79 28
F. +32 3 281 75 29

Elke Cloots
+32 478 33 13 91 / elke.cloots@demospubliclaw.be

Joos Roets
+32 479 06 97 17 / joos.roets@demospubliclaw.be

Stefan Sottiaux
+32 496 10 28 44 / stefan.sottiaux@demospubliclaw.be

KBO-BTW: BE0842.133.016
Kantoorrekening: BE63 6300 2489 4808
Derdenrekening: BE86 6303 2090 4250

Linkedin - Demos Public & European Law