Demos Public LawAmbtenarenrecht en tuchtrecht

Het ambtenarenrecht wordt gekenmerkt door diverse juridische principes en procedures die sterk afwijken van het private arbeidsrecht. De juiste toepassing ervan vereist een specifieke expertise.

Bij Demos kunt u onder meer terecht voor juridische bijstand inzake:

  • geschillen betreffende vergelijkende selecties, benoemingen, evaluaties en bevorderingen
  • de redactie en interpretatie van personeelsstatuten
  • de invulling van mandaatfuncties
  • de mogelijkheden tot detachering
  • de Algemene Principes van het administratief en geldelijk statuut van het overheidspersoneel
  • de mogelijkheid om te opteren voor een tewerkstelling van contractanten
  • geschillen betreffende tuchtmaatregelen, schorsing in het belang van de dienst, ambtsneerlegging en ontslag
  • syndicaal statuut en stakingen vanwege het overheidspersoneel
  • strafrechtelijke bestraffing van corruptie

Contact

+32 3 281 79 28

Demos Public Law
Oostenstraat 38 bus 201
B-2018 Antwerpen

Demos Public Law - Honoraria

Honoraria

Een transparant en eerlijk beleid

Onze doelstelling is een honorarium te hanteren dat billijk, redelijk en naar tevredenheid van de cliënt is. Aangezien onze tijd en expertise de kern vormen van onze dienstverlening, wordt ons ereloon in beginsel berekend volgens een vast uurtarief.

Naast het uurtarief zijn er de administratieve kosten. Deze omvatten de algemene kosten voor de werking van het kantoor en de specifieke kosten voor de behandeling van het dossier (kopiëren, faxen, portkosten, enz.). De administratieve kosten worden forfaitair begroot op 6 % van het ereloon.

Vanaf 1 januari 2014 zijn de in België gevestigde advocatenkantoren BTW-plichtig. Vanaf deze datum dient aan de totale ereloonstaat BTW te worden toegevoegd, en dit overeenkomstig het wettelijk tarief.

Om de kosten in de hand te houden, maken we bij de aanvang steeds duidelijke afspraken over het ereloon en de kosten.

Demos Public Law - Contact

Contact

Demos Public Law
Oostenstraat 38 bus 201
B-2018 Antwerpen
T. +32 3 281 79 28
F. +32 3 281 75 29

Elke Cloots
+32 478 33 13 91 / elke.cloots@demospubliclaw.be

Joos Roets
+32 479 06 97 17 / joos.roets@demospubliclaw.be

Stefan Sottiaux
+32 496 10 28 44 / stefan.sottiaux@demospubliclaw.be

KBO-BTW: BE0842.133.016
Kantoorrekening: BE63 6300 2489 4808
Derdenrekening: BE86 6303 2090 4250

Linkedin - Demos Public & European Law