Demos Public LawOmgevingsrecht

Demos legt zich toe op alle aspecten van Vlaams omgevingsrecht. Tot het omgevingsrecht behoort zowel het milieurecht als het recht inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Wij worden door overheden en bouwheren geconsulteerd met vragen over onder meer:

  • ruimtelijke planning en complexe projecten
  • de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
  • de omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten
  • de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
  • de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten
  • milieueffectenrapportage (MER)
  • bomensanering en bodemverontreiniging
  • het opstellen en het afhandelen van bezwaren en administratieve beroepsprocedures
  • procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken

Contact

+32 3 281 79 28

Demos Public Law
Oostenstraat 38 bus 201
B-2018 Antwerpen

Demos Public Law - Honoraria

Honoraria

Een transparant en eerlijk beleid

Onze doelstelling is een honorarium te hanteren dat billijk, redelijk en naar tevredenheid van de cliënt is. Aangezien onze tijd en expertise de kern vormen van onze dienstverlening, wordt ons ereloon in beginsel berekend volgens een vast uurtarief.

Naast het uurtarief zijn er de administratieve kosten. Deze omvatten de algemene kosten voor de werking van het kantoor en de specifieke kosten voor de behandeling van het dossier (kopiëren, faxen, portkosten, enz.). De administratieve kosten worden forfaitair begroot op 6 % van het ereloon.

Vanaf 1 januari 2014 zijn de in België gevestigde advocatenkantoren BTW-plichtig. Vanaf deze datum dient aan de totale ereloonstaat BTW te worden toegevoegd, en dit overeenkomstig het wettelijk tarief.

Om de kosten in de hand te houden, maken we bij de aanvang steeds duidelijke afspraken over het ereloon en de kosten.

Demos Public Law - Contact

Contact

Demos Public Law
Oostenstraat 38 bus 201
B-2018 Antwerpen
T. +32 3 281 79 28
F. +32 3 281 75 29

Elke Cloots
+32 478 33 13 91 / elke.cloots@demospubliclaw.be

Joos Roets
+32 479 06 97 17 / joos.roets@demospubliclaw.be

Stefan Sottiaux
+32 496 10 28 44 / stefan.sottiaux@demospubliclaw.be

KBO-BTW: BE0842.133.016
Kantoorrekening: BE63 6300 2489 4808
Derdenrekening: BE86 6303 2090 4250

Linkedin - Demos Public & European Law